Artikel 10.20 Ob

1. Het bevoegd gezag geeft op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze kennis van:
a. meldingen als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
b. meldingen als bedoeld in artikel 7.33 van het Besluit bouwwerken leefomgeving.
2. Het bevoegd gezag geeft kennis van maatwerkvoorschriften als bedoeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten leefomgeving op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze.

Rechtspraak artikel 10.20 Ob (kennisgeving melding en maatwerkvoorschrift)

Artikel 10.20 Ob kennisgeving melding en maatwerkvoorschrift
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.