Artikel 10.3 Ob

1. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders zenden een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan onverwijld aan gedeputeerde staten als sprake is van een geval als bedoeld in artikel 16.21, eerste lid, onder a of b, van de wet.
2. Gedeputeerde staten voeren voorafgaand aan het nemen van een besluit als bedoeld in artikel 16.21 van de wet overleg met het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad.

Rechtspraak artikel 10.3 Ob (toezending en overleg omgevingsplan bij bijzondere betrokkenheid provincie)

Artikel 10.3 Ob toezending en overleg omgevingsplan bij bijzondere betrokkenheid provincie
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.