Artikel 7.4 Ob

1. Het bevoegd gezag zendt aan de vervreemder een afschrift van:
a. een verzoek aan de rechtbank als bedoeld in artikel 9.16, eerste lid, van de wet; en
b. een schriftelijke intrekking van een verzoek als bedoeld in artikel 9.17, eerste lid, onder b, en tweede lid, onder b, van de wet.
2. De vervreemder zendt aan het bevoegd gezag een afschrift van een verzoek als bedoeld in artikel 9.18, eerste lid, van de wet.

Rechtspraak artikel 7.4 Ob (afschriften verzoek rechtbank voorkeursrecht)

Artikel 7.4 Ob afschriften verzoek rechtbank voorkeursrecht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.