Artikel 8.20 Ob

De activiteiten waarover in een overeenkomst bepalingen over financiële bijdragen kunnen worden opgenomen, bedoeld in artikel 13.22, eerste lid, van de wet, zijn:
a. de activiteiten, bedoeld in artikel 8.13;
b. de bouw van een bouwwerk geen gebouw zijnde als bedoeld in bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving voor:
1°. land- of tuinbouw, voor zover de oppervlakte ten minste 100 m2 bedraagt;
2°. opwekking of winning, omzetting of transport van energie of van gasvormige, vloeibare of vaste stoffen als energiedrager;
3°. infrastructuur, voor zover het gaat om wegen, vaarwegen, spoorwegen of telecommunicatie- infrastructuur;
4°. handelsreclame; of
5°. recreatie; en
c. andere activiteiten met het oog op het gebruik op grond van een
nieuw toegedeelde functie, voor zover het gaat om het gebruik van:
1°. een of meer bestaande gebouwen, niet zijnde recreatiewoningen, mits de bruto-vloeroppervlakte van het nieuw toegelaten gebruik ten minste 1.500 m2 bedraagt;
2°. gronden, mits de grondoppervlakte van het nieuw toegelaten gebruik ten minste 1.000 m2 bedraagt; of
3°. een of meer bestaande recreatiewoningen voor permanente bewoning.

Rechtspraak artikel 8.20 Ob (activiteiten waarover financiële bijdragen kunnen worden overeengekomen)

Artikel 8.20 Ob activiteiten waarover financiële bijdragen kunnen worden overeengekomen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.