Artikel 4.3 Ob

1. Gedeputeerde staten beslissen op een enkel- of meervoudige aanvraag om een omgevingsver- gunning als de aanvraag alleen betrekking heeft op een of meer van de volgende wateractiviteiten:
a. een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.4 van het Besluit activiteiten leefomge- ving; of
b. een wateractiviteit waarvoor in de omgevingsverordening is bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsvergunning is verboden.
2. Gedeputeerde staten beslissen ook op een meervoudige aanvraag om een omgevingsvergunning als de aanvraag betrekking heeft op een of meer wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid, onder a, en een of meer andere wateractiviteiten.

Rechtspraak artikel 4.3 Ob (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)

Artikel 4.3 Ob bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.