Artikel 2.1 Ob

1. Onverminderd het tweede lid worden in ieder geval regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onder a, van de wet alleen in het omgevingsplan opgenomen.
2. In ieder geval worden niet in het omgevingsplan opgenomen regels als bedoeld in de volgende bepalingen van de Gemeentewet:
a. de artikelen 151a, eerste lid, 151b, eerste lid, 151c, eerste lid, 151d, eerste lid, en 154a, eerste lid;
b. de artikelen 154eerste lid, en 154b, eerste lid;
c. de artikelen 172, tweede lid, en 174, derde lid; en
d. artikel 216.

Rechtspraak artikel 2.1 Ob (verplichting en verbod opname regels in omgevingsplan)

Artikel 2.1 Ob verplichting en verbod opname regels in omgevingsplan
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.