Artikel 5.6 Ob

Onverminderd artikel 5.51 van de wet bevat een projectbesluit in ieder geval:
a. een beschrijving van het project;
b. de voor de fysieke leefomgeving relevante permanente of tijdelijke maatregelen en voorzieningen om het project te realiseren; en
c. de maatregelen die zijn gericht op het ongedaan maken, beperken of compenseren van de nadelige gevolgen van het project of van het in werking hebben of in stand houden daarvan voor de fysieke leefomgeving.

Rechtspraak artikel 5.6 Ob (inhoud projectbesluit)

Artikel 5.6 Ob inhoud projectbesluit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.