Artikel 4.22 Ob

1. De commissie, bedoeld in artikel 17.9 van de wet, is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument; of
b. een andere activiteit, als het gaat om een door de gemeenteraad aangewezen geval of als het college van burgemeester en wethouders daartoe aanleiding ziet.
2. Als het college van burgemeester en wethouders geen bevoegd gezag is voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in het eerste lid, maar adviseur, is de commissie ook adviseur en richt het advies van de commissie zich tot het college in plaats van tot het bevoegd gezag.

Rechtspraak artikel 4.22 Ob (advies door gemeentelijke adviescommissie)

Artikel 4.22 Ob advies door gemeentelijke adviescommissie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.