Artikel 5.2 Ob

1. Het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een mogelijk bestaande of toekomstige opgave in de fysieke leefomgeving bevat in ieder geval:
a. een beschrijving van die opgave;
b. een beschrijving van de wijze waarop de verkenning zal worden uitgevoerd;
c. de termijn waarbinnen de verkenning zal worden uitgevoerd; en
d. een vermelding van het bevoegd gezag.
2. Het bevoegd gezag geeft kennis van het voornemen op de in artikel 12 van de Bekendmakings- wet bepaalde wijze.

Rechtspraak artikel 5.2 Ob (inhoud en kennisgeving voornemen voorkeursbeslissing)

Artikel 5.2 Ob inhoud en kennisgeving voornemen voorkeursbeslissing
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.