Artikel 11.13 Ob

1. Het bevoegd gezag brengt advies uit over de reikwijdte en het detailniveau, bedoeld in artikel 16.46, eerste lid, van de wet, met inachtneming van de informatie die is verstrekt door degene die voornemens is het project uit te voeren, in het bijzonder over:
a. de specifieke kenmerken van het project, waaronder de locatie en de technische capaciteit; en
b. de te verwachten milieueffecten van het project.
2. Binnen zes weken na ontvangst van het verzoek, bedoeld in artikel 16.46, eerste lid, van de wet, brengt het bevoegd gezag advies uit. Het bevoegd gezag kan de termijn eenmaal met ten hoogste zes weken verlengen.

Rechtspraak artikel 11.13 Ob (raadpleging reikwijdte en detailniveau)

Artikel 11.13 Ob raadpleging reikwijdte en detailniveau
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.