Artikel 11.9 Ob

1. Bij een verzoek om ontheffing als bedoeld in artikel 16.44, tweede lid, van de wet verstrekt degene die voornemens is het project uit te voeren in ieder geval de volgende gegevens:
a. een beschrijving van het voorgenomen project;
b. een beschrijving van de omstandigheden waaronder het project zal worden uitgevoerd;
c. de redenen voor het verzoek; en
d. een aanduiding van de mogelijk aanzienlijke milieueffecten.
2. Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat geeft, op de in artikel 12 van de Bekendmakingswet bepaalde wijze, kennis van:
a. de ontheffing, bedoeld in artikel 16.44, tweede lid, van de wet; en
b. indien van toepassing, de gegevens die zijn verzameld bij een andere vorm van beoordeling van de milieueffecten, bedoeld in artikel 16.44, derde lid, van de wet.

Rechtspraak artikel 11.9 Ob (regels ontheffing MER of mer-beoordeling)

Artikel 11.9 Ob regels ontheffing MER of mer-beoordeling
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.