Artikel 11.17 Ob

De beschrijving van het project, bedoeld in artikel 11.16, eerste lid, onder a, bevat in ieder geval:
a. een beschrijving van de locatie van het project;
b. een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project en, als dat van toepassing is, van de sloopactiviteiten, en de eisen over landgebruik tijdens de bouw- en bedrijfsfase;
c. een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van de bedrijfsfase van het project, waaronder de productieprocessen; en
d. een prognose van de soort en de hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies en de hoeveelheden en soorten tijdens de bouw- en bedrijfsfase geproduceerde afvalstoffen.

Rechtspraak artikel 11.17 Ob (beschrijving project in MER)

Artikel 11.17 Ob beschrijving project in MER
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.