Artikel 4.20 Ob

1. Het college van burgemeester en wethouders is adviseur voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor zover de aanvraag betrekking heeft op:
a. een bouwactiviteit;
b. een omgevingsplanactiviteit;
c. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument; of
d. een milieubelastende activiteit.
2. De voorgenomen beslissing op de aanvraag behoeft ook instemming van het college van burgemeester en wethouders als het gaat om een aanvraag als bedoeld in:
a. het eerste lid, aanhef en onder b, voor zover het gaat om een omgevingsplanactiviteit anders dan een omgevingsplanactiviteit van provinciaal of nationaal belang; of
b. het eerste lid, aanhef en onder d, voor zover het gaat om een milieubelastende activiteit anders dan een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, onder c, 4.10, eerste lid, onder a, of 4.11, eerste lid, onder b.

Rechtspraak artikel 4.20 Ob (advies en instemming door college van burgemeester en wethouders)

Artikel 4.20 Ob advies en instemming door college van burgemeester en wethouders
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.