Artikel 2.1 Wabo

Gepubliceerd door Rechtspraak bestuursrecht op

Uit het stelsel van de Wabo vloeit voort dat iedere aanvraag om omgevingsvergunning afzonderlijk moet worden beoordeeld, waarbij geen rekening hoeft te worden gehouden met toekomstige andere aanvragen, mede omdat het bestuursorgaan in beginsel niet kan afdwingen dat en zo ja, op welk moment, die andere aanvragen worden ingediend (artikel 2.1 Wabo) (Raad van State 10 januari 2024, ECLI:NL:RVS:2024:44)

Omgevingsvergunning toekomstige andere aanvragen
Categorieën: Recente rechtspraak

error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.