Artikel 1.1 Ow

1. De bijlage bij deze wet bevat begripsbepalingen voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen.
2. Begripsbepalingen die zijn opgenomen in een bijlage bij een algemene maatregel van bestuur op grond van deze wet zijn ook van toepassing op een ministeriële regeling op grond van deze wet, tenzij in die regeling anders is bepaald.

Rechtspraak artikel 1.1 Ow (begripsbepalingen)

Artikel 1.1 Ow begripsbepalingen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.