Artikel 5.13 Ow

1. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen gevallen worden aangewezen waarin gedeputeerde staten of Onze Minister die het aangaat beslissen op elke aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een locatie waarvoor een door hen eerder verleende omgevingsvergunning geldt.
2. Het eerste lid is niet van toepassing als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.9 of 5.9a.

Rechtspraak artikel 5.13 Ow (eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag)

Artikel 5.13 Ow eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.