Artikel 4.9 Ow

Tenzij op grond van de artikelen 4.10 tot en met 4.13 anders is bepaald, wordt op grond van artikel 4.3 het college van burgemeester en wethouders aangewezen als:
a. het bevoegd gezag waaraan een melding wordt gedaan,
b. het bevoegd gezag dat een maatwerkvoorschrift kan stellen,
c. het bevoegd gezag dat beslist op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel.

Rechtspraak artikel 4.9 Ow (gemeente bevoegd gezag voor rijksregels)

Artikel 4.9 Ow gemeente bevoegd gezag voor rijksregels
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.