Artikel 15.36 Ow

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is van toepassing op het verzoek tot het vaststellen van de schadeloosstelling en de behandeling van dat verzoek, tenzij de aard van de vaststelling van schadeloosstelling in onteigeningszaken zich hiertegen verzet.

Rechtspraak artikel 15.36 Ow (schadeloosstelling toepasselijkheid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)

Artikel 15.36 Ow schadeloosstelling toepasselijkheid Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.