Artikel 16.84 Ow

1. Als nadat toepassing is gegeven aan artikel 16.7, eerste lid, aanhef en onder b, alleen beroep is ingesteld tegen de beslissing op de aanvraag om één van de omgevingsvergunningen, heeft het beroep ook betrekking op de beslissing op de aanvraag om de andere omgevingsvergunning, voor zover het beroep betrekking heeft op de samenhang tussen beide omgevingsvergunningen.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op het beroep tegen beslissingen op een aanvraag om wijziging van de voorschriften van een omgevingsvergunning en tegen beslissingen tot ambtshalve wijziging van die voorschriften als bedoeld in artikel 16.7, eerste lid, onder b.

Rechtspraak artikel 16.84 Ow (reikwijdte beroep na toepassing artikel 16.7, eerste lid, aanhef en onder b)

Artikel 16.84 Ow (reikwijdte beroep na toepassing artikel 16.7 eerste lid aanhef en onder b
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.