Artikel 16.68 Ow

Het bevoegd gezag kan op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit die op grond van artikel 16.65 is aangewezen, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3:44 van die wet buiten toepassing laten als:
a. de aanvraag betrekking heeft op een activiteit waarvan de uitvoering door een bijzondere omstandigheid op korte termijn nodig is,
b. nationale veiligheidsbelangen dat vereisen, of
c. de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting dat vereist.

Rechtspraak artikel 16.68 Ow (uitzonderingen voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning)

Artikel 16.68 Ow uitzonderingen voorbereiding aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.