Artikel 5.32 Ow

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning weigeren als naar zijn oordeel sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot ernstige nadelige of mogelijk ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Rechtspraak artikel 5.32 Ow (weigeren vergunning vanwege ernstige gezondheidsrisico’s)

Artikel 5.32 Ow weigeren vergunning vanwege ernstige gezondheidsrisico’s
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.