Artikel 11.14 Ow

Nadat de onteigeningsbeschikking is bekendgemaakt, kan de onteigenaar de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de te onteigenen onroerende zaak geheel of grotendeels ligt, verzoeken de schadeloosstelling vast te stellen volgens afdeling 15.3.

Rechtspraak artikel 11.14 Ow (verzoekprocedure schadeloosstelling)

Artikel 11.14 Ow verzoekprocedure schadeloosstelling
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.