Artikel 16.48 Ow

Degene die het milieueffectrapport zou moeten maken, kan gebruik maken van een ander milieueffectrapport als dat voldoet aan de bij of krachtens deze afdeling gestelde eisen en het project in dat milieueffectrapport is beschreven.

Rechtspraak artikel 16.48 Ow (één MER)

Artikel 16.48 Ow één MER
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.