Artikel 16.51 Ow

1. Het bevoegd gezag stelt een besluit niet vast als het milieueffectrapport redelijkerwijs niet aan het project ten grondslag kan worden gelegd.
2. Artikel 16.5 is niet van toepassing op het eerste lid.

Rechtspraak artikel 16.51 Ow (project grondslag in het MER)

Artikel 16.51 Ow project grondslag in het MER
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.