Artikel 15.37 Ow

Onverminderd de eisen die artikel 30a, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering stelt aan een verzoekschrift voor een verzoekprocedure, vermeldt het verzoekschrift de schadeloosstelling die door de onteigenaar aan elk van de belanghebbenden wordt aangeboden.

Rechtspraak artikel 15.37 Ow (schadeloosstelling aanbod in verzoekschrift)

Artikel 15.37 Ow schadeloosstelling aanbod in verzoekschrift
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.