Artikel 16.82 Ow

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, als dat nodig is in het belang van een doelmatige uitvoering en handhaving, gevallen worden aangewezen waarin een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of een omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit of het in stand houden van een bouwwerk, onverminderd artikel 16.79, niet eerder in werking treedt dan nadat een omgevingsvergunning voor een andere activiteit in werking is getreden.

Rechtspraak artikel 16.82 Ow (aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving)

Artikel 16.82 Ow aanvullende inwerkingtredingsbepaling vanwege doelmatige uitvoering en handhaving
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.