Artikel 4.30 Ow

1. De in artikel 4.3 bedoelde regels over Natura 2000-activiteiten en activiteiten met mogelijke verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied of een bijzonder nationaal natuurgebied worden gesteld met het oog op de natuurbescherming.
2. De regels strekken er in ieder geval toe dat mogelijke verslechterende of significant verstorende gevolgen voor het betrokken gebied worden voorkomen.

Rechtspraak artikel 4.30 Ow (rijksregels activiteiten natuurgebieden)

Artikel 4.30 Ow rijksregels activiteiten natuurgebieden
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.