Artikel 2.26 Ow

1. Regels op grond van artikel 2.24 worden met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid, het beschermen van het milieu, de natuurbescherming en het beheer van watersystemen en natuurgebieden in ieder geval gesteld over programma’s als bedoeld in paragraaf 3.2.2 die voortvloeien uit internationaalrechtelijke verplichtingen.
2. De regels strekken mede ter voorkoming of beperking van achteruitgang van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
3. De regels strekken in ieder geval tot uitvoering van de:
a. drinkwaterrichtlijn
b. grondwaterrichtlijn,
c. habitatrichtlijn,
d. kaderrichtlijn mariene strategie,
e. kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning, f. kaderrichtlijn water,
g. nec-richtlijn,
h. richtlijn luchtkwaliteit,
i. richtlijn omgevingslawaai,
j. richtlijn overstromingsrisico’s,
k. vogelrichtlijn.

Rechtspraak artikel 2.26 Ow (verplichte instructieregels Rijk programma’s)

Artikel 2.26 Ow verplichte instructieregels Rijk programma’s
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.