Artikel 5.9 Ow

Bij algemene maatregel van bestuur worden met het oog op een doelmatig waterbeheer voor wateractiviteiten gevallen aangewezen waarin het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten of Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat op de aanvraag beslissen.

Rechtspraak artikel 5.9 Ow (bevoegd gezag aanvraag één wateractiviteit)

Artikel 5.9 Ow bevoegd gezag aanvraag één wateractiviteit
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.