Artikel 11.13 Ow

Artikel 3:20, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5.45, eerste lid, zijn niet van toepassing op een onteigeningsbeschikking.

Rechtspraak artikel 11.13 Ow (geen coördinatie onteigeningsbeschikking met andere besluiten)

Artikel 11.13 Ow geen coördinatie onteigeningsbeschikking met andere besluiten
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.