Artikel 16.19 Ow

1. De artikelen 16.15 tot en met 16.18 en de op grond van de artikelen 16.15 tot en met 16.17 gestelde regels zijn van overeenkomstige toepassing op een ambtshalve besluit tot wijziging of intrekking van een eerder op aanvraag genomen besluit voor zover die artikelen en regels op de aanvraag om dat eerdere besluit van toepassing zijn geweest.
2. Daarbij wordt voor een ambtshalve besluit als bedoeld in het eerste lid een voorgenomen ambtshalve besluit tot wijziging of intrekking van het eerdere besluit gelijkgesteld met een aanvraag om dat besluit.

Rechtspraak artikel 16.19 Ow (advies en instemming bij ambtshalve besluit tot wijziging of intrekking van eerder besluit op aanvraag)

Artikel 16.19 Ow advies en instemming bij ambtshalve besluit tot wijziging of intrekking van eerder besluit op aanvraag
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.