Artikel 13.24 Ow

Een financiële bijdrage als bedoeld in artikel 13.23 wordt vastgesteld bij de beschikking, bedoeld in artikel 13.18, eerste lid, volgens hetgeen daarover in het omgevingsplan is bepaald, voor zover:
a. met degene die de activiteit verricht geen overeenkomst over kostenverhaal als bedoeld in artikel 13.13, eerste lid, is gesloten,
b. de onder a bedoelde activiteit is toegelaten anders dan op grond van een projectbesluit of een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit van provinciaal of nationaal belang,
c. de financiële bijdrage niet anderszins is verzekerd, en
d. het niet gaat om kosten waarop afdeling 13.6 van toepassing is.

Rechtspraak artikel 13.24 Ow (wijze van verhaal van financiële bijdragen)

Artikel 13.24 Ow wijze van verhaal van financiële bijdragen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.