Artikel 4.20 Ow

Op grond van artikel 4.3 worden in ieder geval regels gesteld ter uitvoering van:
a. de benelux-regelgeving over jacht en vogelbescherming,
b. de Europese cites-regelgeving,
c. de Europese exotenregelgeving,
d. de Europese flegt-regelgeving,
e. de Europese houtregelgeving,
f. de Europese zeehondenregelgeving,
g. de grondwaterrichtlijn,
h. de habitatrichtlijn,
i. de kaderrichtlijn afvalstoffen,
j. de kaderrichtlijn water,
k. de richtlijn autowrakken,
l. de richtlijn benzinedampterugwinning,
m. de richtlijn energieprestatie van gebouwen, 
n. de richtlijn havenontvangstvoorzieningen, 
o. de richtlijn hernieuwbare energie,
p. de richtlijn industriële emissies,
q. de richtlijn stedelijk afvalwater,
r. de richtlijn winningsafval,
s. de Seveso-richtlijn,
t. het verdrag van Bern,
u. het verdrag van Bonn,
v. het verdrag van Granada,
w. het verdrag van Valletta,
x. het VN-Gehandicaptenverdrag,
y. de vogelrichtlijn,
z. het walvisverdrag,
aa. de wildklemverordening.

Rechtspraak artikel 4.20 Ow (rijksregels implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen)

Artikel 4.20 Ow rijksregels implementatie internationaalrechtelijke verplichtingen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.