Artikel 11.12 Ow

De onteigeningsbeschikking vervalt als de onteigenaar niet uiterlijk binnen twaalf maanden na het onherroepelijk worden van die beschikking de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de te onteigenen onroerende zaak geheel of grotendeels ligt, verzoekt om de schadeloosstelling vast te stellen volgens afdeling 15.3.

Rechtspraak artikel 11.12 Ow (vervallen onteigeningsbeschikking)

Artikel 11.12 Ow vervallen onteigeningsbeschikking
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.