Artikel 22.4 Ow

Aan de verplichting tot vaststelling van een omgevingsplan, bedoeld in artikel 2.4, wordt uiterlijk op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip voldaan. Tot dat tijdstip zijn artikel 122 van de Gemeentewet en de artikelen 28 en 34, eerste lid, tweede zin, van de Wet algemene regels herindeling niet van toepassing. Vanaf dat tijdstip worden regels over de fysieke leefomgeving waarvoor dat op grond van artikel 2.7, eerste lid, is bepaald, alleen nog in het omgevingsplan opgenomen.

Rechtspraak artikel 22.4 Ow (regels verordeningen in omgevingsplan)

Artikel 22.4 Ow regels verordeningen in omgevingsplan
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.