Artikel 5.39 Ow

Het bevoegd gezag wijzigt de voorschriften van een omgevingsvergunning of trekt een omgevingsvergunning in:
a. in gevallen of op gronden die bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald,
b. voor een activiteit als bedoeld in artikel 5.3 of 5.4: in gevallen of op gronden die in de waterschapsverordening respectievelijk de omgevingsverordening zijn bepaald.

Rechtspraak artikel 5.39 Ow (verplichting tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning)

Artikel 5.39 Ow verplichting tot wijziging voorschriften omgevingsvergunning en intrekking omgevingsvergunning
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.