Artikel 5.20 Ow

1. Voor een bouwactiviteit worden de regels, bedoeld in artikel 5.18, gesteld met het oog op: a. het waarborgen van de veiligheid,
b. het beschermen van de gezondheid,
c. duurzaamheid en bruikbaarheid.
2. De regels strekken ertoe dat de omgevingsvergunning alleen wordt verleend als aannemelijk is dat wordt voldaan aan de regels over bouwactiviteiten, bedoeld in artikel 4.3, eerste lid, aanhef en onder a, of daarover gestelde maatwerkregels, voor zover die regels betrekking hebben op de kwaliteit van bouwwerken.

Rechtspraak artikel 5.20 Ow (artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit)

Artikel 5.20 Ow artikel 5.18 beoordelingsregels aanvraag bouwactiviteit
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.