Artikel 15.47 Ow

Als de belanghebbende bij de rechtbank geen bedenkingen heeft ingebracht tegen de onteigeningsbeschikking als bedoeld in artikel 16.97, veroordeelt de rechtbank de onteigenaar ook in de kosten die de belanghebbende redelijkerwijs heeft gemaakt voor:
a. door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere deskundige bijstand in verband met het overleg over de minnelijke verwerving, bedoeld in artikel 11.7, eerste lid, en
b. door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand of andere deskundige bijstand in verband met het naar voren brengen van een zienswijze en de behartiging van de belangen van de belanghebbende bij de behandeling daarvan bij de voorbereiding van de onteigeningsbeschikking.

Rechtspraak artikel 15.47 Ow (kosten minnelijk overleg en voorbereidingsprocedure onteigeningsprocedure)

Artikel 15.47 Ow kosten minnelijk overleg en voorbereidingsprocedure onteigeningsprocedure
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.