Artikel 5.33a Ow

1. Voor zover de aanvraag betrekking heeft op meer dan een activiteit wordt als er een bij of krachtens deze paragraaf gestelde regel is op grond waarvan voor een deel van die activiteiten de omgevingsvergunning moet worden geweigerd, de vergunning alleen geweigerd voor die activiteiten en voor de overige activiteiten verleend.
2. In afwijking van het eerste lid wordt de omgevingsvergunning in haar geheel geweigerd op verzoek of met instemming van de aanvrager.

Rechtspraak artikel 5.33a Ow (gedeeltelijke verlening omgevingsvergunning bij aanvraag meer activiteiten)

Artikel 5.33a Ow gedeeltelijke verlening omgevingsvergunning bij aanvraag meer activiteiten
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.