Artikel 4.19b Ow

1. Een aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan vast te stellen kan worden afgewezen in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, als die wijziging het voor de aanvrager mogelijk maakt om een activiteit te verrichten zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
2. Artikel 5.31, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Rechtspraak artikel 4.19b Ow (toepassing Wet Bibob bij wijziging omgevingsplan op aanvraag)

Artikel 4.19b Ow toepassing Wet Bibob bij wijziging omgevingsplan op aanvraag
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.