Artikel 3.1 Ow

1. De gemeenteraad stelt een gemeentelijke omgevingsvisie vast.
2. Provinciale staten stellen een provinciale omgevingsvisie vast.
3. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt, in overeenstemming met Onze Ministers die het aangaat, een nationale omgevingsvisie vast.

Rechtspraak artikel 3.1 Ow (vaststellen omgevingsvisie)

Artikel 3.1 Ow vaststellen omgevingsvisie
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.