Artikel 5.19 Ow

1. Bij omgevingsverordening kunnen regels worden gesteld over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit, tenzij het gaat om een op grond van artikel 5.26, vierde lid, aangewezen geval.
2. Bij het stellen van de regels worden de grenzen van artikel 2.3, tweede lid, in acht genomen. Artikel 2.32, eerste, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing op die regels, waarbij een verzoek als bedoeld in artikel 2.32, eerste lid, ook door Onze Minister die het aangaat kan worden gedaan.

Rechtspraak artikel 5.19 Ow (beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten in omgevingsverordening)

Artikel 5.19 Ow beoordelingsregels aanvraag artikel 5.1-activiteiten in omgevingsverordening
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.