Artikel 9.6 Ow

Als bevoegd gezag als bedoeld in deze afdeling worden aangewezen:
a. het college van burgemeester en wethouders voor een gemeentelijk voorkeursrecht,
b. gedeputeerde staten voor een provinciaal voorkeursrecht,
c. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een nationaal voorkeursrecht.

Rechtspraak artikel 9.6 Ow (bevoegd gezag voorkeursrecht)

Artikel 9.6 Ow bevoegd gezag voorkeursrecht
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.