Artikel 16.64a Ow

1. Als het bevoegd gezag naar aanleiding van de aanvraag om een omgevingsvergunning van oordeel is dat geen omgevingsvergunning nodig is, wordt dat vermeld in de kennisgeving, bedoeld in artikel 16.64, derde lid.
2. Als het gaat om een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wordt dat vermeld in de kennisgeving, bedoeld in artikel 16.64, derde lid.

Rechtspraak artikel 16.64a Ow (kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning)

Artikel 16.64a Ow kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.