Artikel 5.37a Ow

1. In afwijking van artikel 5.37, eerste lid, kan het bevoegd gezag in de omgevingsvergunning bepalen dat een vergunninghouder alleen zorg draagt voor de naleving van de vergunningvoorschriften voor de activiteit die of het deel van de activiteit dat hij verricht, voor zover de activiteit of het deel van de activiteit te onderscheiden is, tenzij het gaat om een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval.
2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de toepassing van het eerste lid.

Rechtspraak artikel 5.37a Ow (verantwoordelijkheidsverdeling vergunninghouders)

Artikel 5.37a Ow verantwoordelijkheidsverdeling vergunninghouders
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.