Artikel 4.2 Ow

1. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
2. Bij omgevingsverordening kunnen alleen regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, als het onderwerp van zorg niet doelmatig en doeltreffend met een regel als bedoeld in artikel 22.2, eerste lid, of een instructie als bedoeld in artikel 2.33, eerste lid, kan worden behartigd.

Rechtspraak artikel 4.2 Ow (toedeling van functies aan locaties)

Artikel 4.2 Ow toedeling van functies aan locaties
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.