Artikel 22.11 Ow

Een in het tijdelijke deel van het omgevingsplan opgenomen bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder d, van de Wet ruimtelijke ordening over in dat deel van het plan omschreven onderwerpen of onderdelen geldt als een bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften in het omgevingsplan over daarbij aangewezen onderwerpen als bedoeld in artikel 4.5, eerste lid.

Rechtspraak artikel 22.11 Ow (binnenplanse bevoegdheid tot stellen van nadere eisen)

Artikel 22.11 Ow binnenplanse bevoegdheid tot stellen van nadere eisen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.