Artikel 15.41 Ow

1. Belanghebbenden die niet zijn opgeroepen kunnen bij het onderzoek ter plaatse aanwezig zijn om ook hun schade te laten begroten.
2. De rechter draagt de onteigenaar op om binnen vier weken aan de belanghebbenden die bij het onderzoek ter plaatse bekend worden en die niet in het verzoekschrift staan een aanbod tot schadeloosstelling te doen, mits de rechten van die belanghebbenden niet worden betwist.

Rechtspraak artikel 15.41 Ow (schadeloosstelling belanghebbenden die niet zijn opgeroepen)

Artikel 15.41 Ow schadeloosstelling belanghebbenden die niet zijn opgeroepen
error: Het kopiëren van deze pagina is helaas niet toegestaan.