Artikel 9.18 Ow

1. De vervreemder kan de rechtbank verzoeken te bepalen dat de rechtspersoon op wiens naam het voorkeursrecht is gevestigd, vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden van de vervreemder gehouden is medewerking te verlenen aan de overdracht van het goed tegen een door de rechtbank vast te stellen prijs.
2. Het verzoek wordt ingediend binnen twee maanden na de dag waarop:
a. het bevoegd gezag heeft beslist geen verzoek in te dienen als bedoeld in artikel 9.16, eerste lid, b. de termijn, bedoeld in artikel 9.16, eerste lid, is overschreden zonder dat het bevoegd gezag een beslissing heeft genomen, of
c. de intrekking van het verzoek bij de griffie is ontvangen.

Rechtspraak artikel 9.18 Ow (verzoek om gerechtelijke procedure tot overdracht van het goed)

Artikel 9.18 Ow verzoek om gerechtelijke procedure tot overdracht van het goed
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.