Artikel 1.7a Ow

1. Het is verboden een activiteit te verrichten of na te laten als door het verrichten of nalaten daarvan aanzienlijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan.
2. Bij algemene maatregel van bestuur wordt de toepassing van het eerste lid uitgewerkt of begrensd. De uitwerking of begrenzing strekt in ieder geval ter uitvoering van de richtlijn milieustrafrecht en heeft betrekking op:
a. de omvang van de nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving,
b. de gevallen waarin het eerste lid van toepassing is.

Rechtspraak artikel 1.7a Ow (verbod activiteit met aanzienlijke nadelige gevolgen)

Artikel 1.7a Ow verbod activiteit met aanzienlijke nadelige gevolgen
error: Het kopiƫren van deze pagina is helaas niet toegestaan.